Logo coherent WaveBurst   Logo
MAIN_Index Untitled Document


GW190521

(cWB max-likelihood) vs (LALInference max-likelihood) vs (whitened data 16:512 Hz)Time Domain

Frequency Domain